Miljöpris till Gnestabo efter miljöinstaser

I Gnesta delar kommunen varje år ut ett miljöpris till en engagerad kommunbo. Men de senaste två åren har man inte delat ut något eftersom kommunstyrelsen inte har tyckt att det funnits några bra kandidater, men i år har Hans Svensson, blivit den trettonde mottagare av priset.

Han har fått det för att han har lyckats få skogsägare att inte avverka gammal skog, och på så sätt skyddat sällsynta djurarter.