Bönder tvingas betala böter

Två lantbrukare i Nyköping tvingas betala miljösanktionsavgift, en form av böter, på 5 000 kronor för att de brustit i hanteringen med flytgödsel.

Påfyllning av flytgödselbehållare måste ske under tak, för att minska risk för läckage ut i miljön, och det har enligt kommunens miljöinspektörer de båda lantbrukarna inte gjort.

Men lantbrukarna själva tycker inte att de gjort något fel. Det blir politikerna i miljönämnden i Nyköping som får avgöra frågan.