Nya planer för landsbygden

Hur ska landsbygden i Sörmland utvecklas? Det har länsstyrelsen tittat på och kommit fram till att man de närmaste åren bland annat vill ge stöd till alternativa näringar inom lantbruket, till exempel turism, hästar eller lokala mejerier.

I dag domineras lantbruket av skogs- och jordbruk. Länsstyrelsen vill också satsa på biobränsle och att minska övergödning, genom att ge stöd till bönder som inte odlar nära vattendrag.

Genom sin landsbygdsstrategi kan länsstyrelsen påverka en del av Sveriges nationella landsbygdsprogram som senare beslutas av EU och ligger till grund för hur EU:s landsbruksstöd ska fördelas. Det sörmländska lantbruket får drygt 100 miljoner kronor i EU-stöd varje år.