Färre trafikolyckor i Eskilstuna

Trafikolyckorna har minskat efter ombyggnaden av den hårt trafikerade Västergatan i centrala Eskilstuna. Det visar siffror från polisen. Under åren 2000 till 2005 har antalet olyckor per år legat mellan 12 och 21 stycken. Men hittills i år har fyra olyckor inträffat.