Lärartjänster bort i Eskilstuna

Från och med höstterminen nästa år blir det neddragningar med 15 miljoner kronor på skolor och förskolor i Eskilstuna. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna, när de på torsdagen klubbade budgeten för nästa år.

På en stor förskola ger det en minskning med ungefär en halv lärartjänst och på en större gymnasieskola, knappt två lärartjänster. Sammanlagt i kommunen rör det sig om cirka 30-35 lärartjänster.

Även de extra 1000 kronor per elev, som i år betalades ut till grundskolarna för att höja kvalitén, kommer inte att betalas ut nästa år som det var tänkt.

Skälet till besparingarna är bland annat att antalet elever minskar och att kostnader för lokalhyror ökar.