"Stora brister i servicen på Svealandsbanan"

Kommunstyrelsen i Eskilstuna har fått nog av tågförseningarna på Svelandsbanan mellan Eskilstuna, Strängnäs och Stockholm. Därför har kommunstyrelsens ordförande, Hans Ekström, skrivit ett brev till SJ, där han vill att de ska göra nåt åt situationen omedelbart.
I brevet påtalar Ekström de allvarliga bristerna i servicen mot kunderna. Framför allt är det den dåliga tidspassningen som måste förbättras, anser han, men även miljön inne i tågen, brist på luftkonditionering, platsbrist och dålig städning behöver åtgärdas. Om inget görs befarar han att tågproblemen kan göra att färre väljer att bo eller jobba i Eskilstuna.