(v) vill se över missbruksvården i Eskilstuna

Missbruksvården i Eskilstuna måste ses över. Det anser vänsterpartiets Kajsa Hansen och Tord Andersson. Enligt dem finns det brister i missbruksvården, vilken ha fått stå tillbaka under 90-talet samtidigt som narkotikaproblemen ökat.
Västerpartisterna vill att kommunen ser över stödet till ungdomar och kvinnor med missbruksproblem och också utreder hur stöd, vård och behandling ser ut i förhållande till missbrukarnas behov.