Exportutbildning till länet

Länets exportföretag har stort behov av att anställa exportsäljare. Det visar en undersökning som Handelskammaren har gjort på uppdrag av Länsarbetsnämnden.
Därför satsar nu Länsarbetsnämnden på en särskild exportsäljarutbildning där aktuella företag ska delta för att ge eleverna verklighetsanknytning.