Fler fritidsgårdar kräver lärare

Vuxna måste ta mer ansvar och sätta gränser och samtidigt måste det finnas mer att göra för ungdomar i Eskilstuna. Det säger Tommy Flodman, lärare på Stålforsskolan.
De sociala problemen bland ungdomar har ökat de fyra år som gått sedan valet 1998. Allt fler använder droger och problemet går längre ned i åldrarna. Kriminalitet med framförallt personrån, men också olaga hot och misshandel har blivit ett allt större problem. Den bilden bekräftas av både polisen och socialtjänsten. Tommy Flodman på Stålforsskolan säger alla föräldrar måste återta initiativet och våga sätta gränser.