Fler vill ha ett Ungdomens hus i Eskilstuna

Allt fler röster höjs nu för fler fritidsgårdar och ett Ungdomens hus i Eskilstuna - som ett sätt att minska de sociala problemen bland ungdomar.
Åse Haukebö, kommunens ungdomssekreterare säger att det behövs fler mötesplatser för ungdomar och ett Ungdomens hus kan förhindra ungdomar att hamna snett: - Om man fick det Ungdomens Hus som alla önskar sig så skulle det innehålla allt. Till exempel en bas för Ungdomsrådet, koncerter, ett café där man kan hänga, säger Åse Haukebö. Åse Haukebö har som representant för ungdsomsrådet suttit med i kommunens barn- och ungdomsberedning som tagit fram förslag om hur barn- och ungdomars villkor kan förbättras. Fler fritidsgårdar och ett Ungdomens hus och aktiviteter på sommaren är viktigt menar Haukebö, som anser att vuxenvärldens attityder måste förändras: - Jag träffar vuxna människor i mitt arbete där jag bland undrar: vill de ha ungdomars ärliga åsikter? Det är viktigt att man ser ungdomar som en resurs, tycker Åse. Ungdomsrådet har föreslagit att kommunen skapar ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram som går ut på att varje beslut i kommunen ska ta hänsyn till vilka konsekvenser beslut och planer får för barn och ungdomar.