Uppsagda från FCI i sysselsättningsprojekt

Efter fyra månader har ca 200 av de 326 personerna som sagts upp från FCI fått fasta jobb, vikariat eller är i utbildning. Det är nästan två tredjedelar.
De flesta har varit med i projekt Avstampet där de forna arbetskamraterna träffar varandra och arbetsförmedlingen för att hjälpas åt att söka jobb eller utbildning. Projektet Avstampet ligger i Kyrkans Hus i Katrineholm. Det har varit öppet varje vardag för de forna FCI anställda sedan företaget lade ned i slutet av april. Och det ska fortsätta till årskiftet.