Anställda vid högskolor ökar

Antalet anställda vid landets högskolor och universitet var i höstas nästan 50 000, omräknat till heltidstjänster. Det är en ökning med cirka 10 000 tjänster jämfört med 1995, det visar statistik från Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket. Personalen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna har ökat från nästan 400 anställda till cirka 750 på sju år, en knapp fördubbling.