Förslag om höftledsvård väcker ekonomisk oro

Politikerna i Landstinget Sörmland är oroliga för vad de nationella riktlinjerna för vård och behandling av höftfraktur kommer att innebära ekonomiskt. Det är huvudkritiken i Landstingets remissvar till Socialsstyrelsens förslag.
Politikerna i Landstinget Sörmland är oroliga för vad de nationella riktlinjerna för vård och behandling av höftfraktur kommer att innebära ekonomiskt. Socialsstyrelsens förslag har varit ute på remiss hos alla ortopedkliniker i länet och Landstinget anser att de ekonomiska effekterna behöver utredas. Socialstyrelsen har kommit med förslag som ska stärka höftledspatienternas möjligheter att få en likvärdig vård i hela landet bland annat mot bakgrund av att det blir allt fler äldre i land. I stort är Ladnstinget positiv till förslaget.