Studenterna blir fler och fler

Antalet studenter i landet ökar. Jämfört med förra året så är det nästan 20 000 fler studenter i år anmälda till högskolor och Universitet, om man räknar om till heltidsstudenter.
Det är den kraftigaste ökningen sen början av 90-talet. Mälardalens Högskola i Eskilstuna och Västerås ökar i år med 4 procent, och uppgår då till drygt 8 500 studenter omräknat till heltid. Mest i landet ökar Högskolan på Gotland, som lockade hela 37 procent mer studenter än förra året.