Försäkringsbolag försämrar för utbrända

Ännu ett försäkringsbolag försämrar villkoren för dem som drabbas av utbrändhet och depression.
Det är Länsförsäkringar som höjer premien på den privata sjukförsäkringen och inför flera månaders karenstid. Anledningen anges bland annat vara att allt fler sjukskriver sig och att många sjukskriver sig kort efter att de har köpt en privat sjukförsäkring.