Vapenlagen kontrolleras i hemmen

Polisen i Eskilstuna ska nu kontrollera att den nya lagen om vapenförvaring hemma hos privatpersoner efterlevs.
Den nya vapenlagen trädde i kraft den första juli i år och innebär bland annat att vapen måste förvaras inlåsta i godkända vapenskåp. Eskilstunapolisen kommer att besöka samtliga registrerade vapenägare. Kriminalinspektör Anders Ersson på Eskilstunapolisen hoppas att kontrollerna ska leda till att en hel del privatägda vapen kan skrotas eller göras obrukbara.