Övervikt bland pojkar problem i Sörmland

Övervikt är ett allt större problem bland tonåriga ungdomar, särskilt bland pojkar. Det visar landstinget Sörmlands stora folkhälsoundersökning Liv Hälsa Ung 2006, där 10 000 elever i högstadiet och på gymnasiet tillfrågats. Ökningen av överviktiga elever är störst i gymnasiet, och störst andel överviktiga finns i Katrineholm där snart var tredje manliga gymnasist i andra årskursen är överviktig.

Enligt skolläkaren Goran Malkoc är det bristen på fysisk aktivitet hos ungdomarna i kombination med problematiska kostvanor där snabbmat, godis chips och läsk dominerar som gör att andelen överviktiga ungdomar ökar kraftigt i vissa åldersgrupper. Tendenserna till övervikt kommer tidigt, långt innan ungdomarna växer fast vid sina datorer, säger Goran Malkoc.

- Vid kanske fyra, fyra och ett halv års ålder ser vi att det är något som händer. Då börjar barnens vikt sticka av uppåt, säger Goran Malkoc.

Två kommuner i Sörmland sticker ut då det gäller övervikt enligt Liv hälsa ung 2006 - det är Katrineholm och Gnesta där i stort sett var tredje manliga och ett ökande antal kvinnliga gymnasist i andra årskursen är överviktiga. Något som i längden ökar riskerna för åldersdiabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Men skolhälsovården i Sörmland har tagit frågan på allvar och arbetar sen ett par år aktivt för att ändra hela familjers livsstil - och i Katrineholm ser man nu ett tydligt resultat, för andelen överviktiga elever i årskurs sju minskar.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se