JK överklagar tillstånd till övervakningskameror

Jusitiekanslern JK läxar nu upp länsstyrelsen i Sörmland då det gäller kameravervakning av offentlig plats. JK anser att det var fel av länstyrelsen att ge tillstånd till fyra övervakningskameror i gångtunneln vid Flens järnvägsstation.
Länsstyrelsen gav för ett par veckor sen Flens kommun rätt att sätta upp fyra övervakningskameror i gångtunneln vid järnvägsstationen, men JK anser däremot att allmänhetens rätt till personlig integritet väger tyngre än behovet av övervakning av tunneln. Ärendet hamnar nu på länsrättens bord efter JK:s överklagande.