Äldrevårdspersonal tappat förtroende för politiker

Äldrevården i Oxelösund har under de senaste åren kritiserats starkt både från anhöriga och omsorgspersonal. Sparkraven har lett till nedläggningar av vissa äldreboenden och minskad personalstyrka på andra. Nu har personalen helt tappat förtroendet för politikerna.
-Det har ju varit väldigt tungt, vi har haft mycket att göra och svårt att få tag på vikarier. Det är ju inte så attraktivt att arbeta här eftersom det ju är väldigt jobbigt och dålig stämnning, säger Brigitte Christensen, undersköterska på Björntorps äldreboende. I samband med att demensboendet Cypressen las ner, ökade trycket ytterligare på Björntorps äldreboende och följden blev att när alla platser på de befintliga demensavdelningarna var fyllda hamnade nya vårdtagare på en avdelning för kortvård. Inte så lämpligt, tyckte Socialstyrelsen, och kritiserade bland annat att det saknades planering för hur patienterna skulle fördelas på de olika boendena. Med på samma inspektion som Socialstyrelsen gjorde var även länsstyrelsen, som bland en rad påpekanden konstaterade att personalen måste få bättre kunskap om organisationen och ansvarsfördelningen. Idag är personalens förtroende för politikerna minimalt. -Vi har ju begärt en arbetsbeskrivning ifrån kommunen och den har vi ju absolut inte fått. Det finns ju inga pengar, det är det enda svaret man får, säger Brigitte Christensen. -Vi som arbetar här är ju helt på det klara med att mer måste göras för att man ska kunna bedriva en bra äldrevård i Oxelösund idag, det finns inga tveksamheter alls, säger sjuksköterskan Mathias Carlsson, om också jobbar på Björntorps äldreboende.