Gröna bilister protesterar mot regeringen

Organisationen Gröna Bilister uppmanar nu Eskilstuna kommun att protestera mot regeringens planer att skrota Sveriges medverkan i den Europeiska Trafikveckan.Eskilstuna är idag en av 54 kommuner som medverkar. Enlig Gröna Bilister skulle regeringens planer minska möjligheterna att påverka landets trafikanter i miljövänlig riktning.