Försök ska minska risken för giftalger

För att komma tillrätta med de höga halterna av så kallade blågröna giftalger, egentligen sommarblommande cyanobakterier så har Naturvårdsverket ställt sig bakom ett försök vid reningsverket i Himmerfjärden utanför Södertälje. Situationen i Himmerfjärden påverkar delar av Sörmlandskusten.

Försöket går ut på att avloppsvattnet från Himmerfjärdsverket inte längre ska genomgå särskild kväverening före utsläpp.  Tanken är att de ökade kvävehalterna i vattnet som blir följden ska gynna blomning av andra arter av alger tidigt på våren, som binder det fosfor som cyanobakterierna anses gynnas av. Och med det ska blomningen av blågröna giftalger minska sommartid, som det är tänkt.