Sociala insatser i församlingar minskas

Strängnäs stift har gjort stora förluster på börsen. Det gör att stiftet inte kommer att kunna bidra med några nya pengar till församlingar som vill arbeta med flyktingar, barn till missbrukare eller unga mammor. Det skriver Strengnäs tidning.