Fortsatt medlemsras för kyrkan

Sammanlagt 4429 personer bosatta inom Strängnäs stift valde under perioden november 2005 till november i år att gå ur Svenska kyrkan. Tillströmningen av sådana som medvetet valt att gå in i kyrkan inom stiftet var under samma tid 340 personer. Under perioden var det en procent av medlemmarna som valde att går ur kyrkan, vilket är en något högre andel än för riket i stort. Bara Visby stift hade en högre andel avhoppade medlemmar än Strängnäs, enligt statistik från Svenska kyrkan.