Lakvattenhantering på prov i Trosa

Trosa kommun har fått tillstånd av Länsstyrelen att genomföra provbehandling av miljöfarligt lakvatten från Korslöts avfallsdeponi i år och nästa år.
Det gäller en avgränsad del av det våtmarksområde som används för rening av avloppsvatten från Vagnhärads reningsverk. Länsstyrelen kräver att kommunen ska komma med resultat av provbehandlingen och förslag till åtgärder för hur lakvattnet ska behandlas senast i september 2004.