Allt färre yrkesfiskare och få unga lockas

Antalet yrkesfiskare i Sverige fortsätter att minska. Enligt Fiskeriverket är nu drygt 1.800 yrkesfiskare verksamma, jämfört med för tio år sen då de var drygt 3.300. Längs Sörmlandskusten har antalet fiskare minskat kraftigt och det finns idag bara cirka 15 yrkesverksamma fiskare kvar. Men i Hjälmaren finns idag drygt 30 yrkesfiskare.

Även bland yngre finns det dom som lockas av fisket. En av dom är 20-årige Jonas Andersson på Vinön i Hjälmaren. Han tror att minskningen av kustfisket framför allt beror på det dåliga torskbeståndet.

Jonas Andersson är 20 år och en av dom yngsta yrkesfiskarna i Sverige. Han står inne i kylrummet där lådor med gädda samsas med lådor med gös.

Morfar var yrkesfiskare, precis som Jonas Anderssons morbror som han delar kylrum med. Annars har han en egen båt som han åker ut med på Hjälmaren.

Framför allt blir har det blivit färre yrkesfiskare längs kusterna med även dom yrkesfiskare som fiskar i insjöarna har blivit något färre.

Men Jonas Andersson har ändå framtidstro, jämfört med många andra kollegor i Östersjön och i Skagerrack och Kattegatt.

I Hjälmaren är det framför allt fisket efter gös samt signalkräfta som gått bra. Hjälmaren har idag ett miljöcertifierat gösfiske.

År 2004 fanns totalt 36 licensierade yrkesfiskare i Hjälmaren, vilket är en nedgång med ett tio-tal fiskare den senaste 10-årsperioden. Medelåldern på yrkesfiskarna i Hjälmaren var år 2004 55 år.

I Mälaren fanns år 2004 sammanlagt 42 licensierade yrkesfiskare. Bara ett par av dom var under 50 år.