Vattefrågor viktigast

Vattenfrågorna är viktigast i det sörmländska miljöarbetet framöver. Det anser Länsstyrelsen som idag har skickat ut ett förslag om regionala miljömål på remiss till 200 företag och myndigheter i regionen.
Bland annat handlar det om åtgärder för att förhindra övergödning och förhindra utfiskningen, att minska utsläpp av näringsämnen från avlopp, och gödsel från jordbruk, och att minska utsläppen från biltrafiken. Beslut om de regionala miljömålen fattas den 6 december.