Bostäder vid hästgårdar vanlig konflikt

Det uppstår alltfler konflikter i Sörmland mellan hästgårdar och andra som vill bo på landet. I Åsby utanför Strängnäs planeras ett nytt bostadsområde på jordbruksmark och i direkt anslutning till den hästgård som Kerstin Corméry driver. Blir det klagomål på allergiska problem från någon framtida granne så kan det bli problem för hästgården.

Anders och Kerstin Cormérys hästgård ligger idylliskt ett par kilometer utanför Strängnäs, men bebyggelsen kryper allt närmare. Många flyttar ut från städerna just för att få det lantliga lugnet, samtidigt störs många av stalldoften och tycker att djurhållningen tar för mycket plats. Kerstin Corméry saknar en rak linje i hur djurskötseln värderas.

Men familjen Corméry med sin hästgård är inte ensamma om sina problem. Nyligen godkände den borgerliga regeringen Nyköpings kommuns planer på ett 70-tal nya villor nära en hästgård med ridskola vid Ösrtig på Arnö, efter en segdragen strid med flera överklaganden.  

Planen godkändes eftersom avståndet från gården till bebyggelsen är minst 200 meter, vilket innebär att planen inte strider mot Boverkets rekommendationer.

Omkring en halvmiljon svenskar rider och det finns ungefär 300 000 hästar i landet. Många av stallen ligger nära tätorter, vilket gör att olika intressen hamnar i konflikt.

På Boverket som är den centrala myndighet som har hand om Bostadsplaneringsfrågor kommer det in allt fler ärenden som rör just hästhållning.

Björn Söderberg
björn.söderberg@sr.se