Fria hjälpmedel till handikappade orealistiskt

- Helt fria hjälpmedel till handikappade är inte möjligt just nu, säger Hjälpmedelsnämndens ordförande, socialdemokraten Torgerd Jansson.
Nästa fredag är det tänkt att hjälpmedelsnämnden ska skriva ihop det slutgiltiga förslaget och skicka det till kommunerna och landstinget. Torgerd Jansson säger att de kommer att ta hänsyn till synpunkterna som dom fått från handikapporganisationerna.