Ovanligt med lönesänkningar i Sverige

Lönesänkningar är betydligt ovanligare i Sverige än i andra länder. Trots 1990-talets krisår på arbetsmarknaden drabbades endast en procent av löntagarna av sänkt lön. Det visar en studie som presenteras av "Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering".
Undersökningen visar också att det var mycket ovanligt att arbetslösa försökte konkurrera om jobbet genom att gå med på lägre lön. Studien baseras på enkätsvar från knappt 900 personalchefer. Hälften av dem anser att de anställda presterar sämre när de är missnöjda med sin lön.