Ombyggd sluss föreslås mot klimathot

Utflödet av vatten från Mälaren är för litet för att klara översvämningshoten från framtida klimatförändringar, det slår ett delbetänkande från den statliga klimat och sårbarhetsutredningen fast. Utredningen föreslår därför att slussen i Södertälje görs större.

Länsstyrelserna i länen runt Mälaren har tidigare varnat för allvarliga konsekvenser för samhället och den enskilda om inget görs åt översvämningsrisken. Frågan om hur en ombyggnad ska finansieras väntas när utredningen läggs fram hösten 2007.