Konflikt mellan hästägare och nybyggare

Det uppstår allt oftare konflikter mellan hästhållning och ny bebyggelse. En av dom som jobbar med att lösa problemen är Christina Gortcheva som är stadsakitekt i Flens kommun. Där har man försökt skapa tydligare regler. Christina Gortcheva säger att det ibland kan uppstå konflikter mellan hästägare och allmänheten, när man till exempel skapar  kommunens detaljplaner.

Till skillnad från Strängnäs har konflikterna i Flens kommun än så länge kunnat lösas eftersom det fortfarande finns så gott om utrymme i kommunen. Samtidigt är det inte bara den nuvarande bebyggelsen och invånarna man behöver tänka på utan även framtidens och alla som flyttar ut från städerna är inte lika förberedda på livet på landet.

Kersin Cormery som driver en hästgård i Åsby utanför Strängnäs säger att hon känner sig något osäker inför framtiden. Om ett bostadsområde till exempel byggs i närheten är det nämligen oftast djurhållning som få flytta på sig om någon skulle klaga.

Problemet är än så länge att det är osäkert exakt hur långt de allergiframkallande ämnena sprider sig, och dessutom visade det sig Flens kommuns sätt att försöka lösa problemet kostade mer än det smakade.

Björn Söderbergh
bjorn.soderbergh@sr.se