Underskott för kultur och fritid i Eskilstuna

De nybyggda idrottsarenorna i Eskilstuna är på kultur- och fritidsnämndens budget. Enligt en ny delårsrapport går nämnden med 4 miljoner minus när året är slut.
Driftskostnaderna av de tre nya idrottsanläggningarna har ökat och därför finns en risk för besparingar på andra kultur- och fritidsområden. Fritidschefen Björn Wetterstrand säger att nämnden ser ut att få få närmare 13 miljoner mer i ökad ekonomisk ram nästa år, men att det ändå inte täcker de ökade kostanderna.