Elproduktion igång snart efter haveri

Elproduktionen i kraftvärmeverket i Eskilstuna ska komma igång igen i september efter haveriet i den stora generatorn i november förra året. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.
Kraftvärmeverket ska producera både el och värme, men under det första halvåret har ingen elproduktion skett på grund av haveriet. Energibolaget Energi&miljö kommer att få ersättning från försäkringsbolaget för el-produktions-bortfallet, enligt kvartalsrapporten.