"Citybanan bör byggas"

Den omdiskuterade Citybanan i Stockholm bör byggas. Det tycker regeringens utredare, som på fredagen har lämnat över sin rapport till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Idag finns det två järnvägsspår och förslaget är att lägga två till i en tunnel under stan, alltså den så kallade citybanan. Den skulle göra det möjligt att fördubbla tågkapaciteten söderut och i hela Mälardalsregionen.

Kostnaden beräknas till cirka 16 miljarder och utredaren anser att kommuner och landsting i Mälardalen och Östergötland bör vara med och finansiera Citybanan.

Regeringen har tidigare velat stoppa det här bygget, men infrastrukturministern säger nu att man åter igen ska se över frågan.

Om förslaget går igenom kan citybanan vara klar om cirka 10 år.

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Eskilstuna, Hans Ekström, välkomnar att regeringens utredare nu kommit fram till att Citybanan bör byggas.

Den skulle göra stor skillnad för tågtrafiken i Mälardalen och söderut, med ökad tågkapacitet och turtäthet, menar han.

Utredarens förslag om att kommuner i Sörmland bör vara med och finansiera projektet, är han delvis positiv till. Han anser att det är rimligt att man är med och betalar det som kommunen kan utnyttja.

Citybanan påverkar också möjligheten att bygga Ostlänken, enligt regeringens utredare, Hans Rode. Enligt honom är Citybanan i Stockholm är en förutsättning för att bygga Ostlänken, alltså den planerade snabbtågjärnvägen mellan Stockholm och Östergötland, via Nyköping.