Föräldrautbildning på fängelse

Kontakten mellan föräldrar som sitter i fängelse och deras barn kan bli bättre genom föräldrautbildning. Det visar exempel på Arnöanstalten i Nyköping, där sju fångar just avslutat en sådan utbildning. Den är ett steg i kriminalvårdens satsning på fångarnas barn.