Vingåker riskerar nya staffavgifter

Arbetsmiljöverket sätter nu ytterligare tryck på Vingåkers kommun att åtgärda de arbetsmiljöproblem som finns inom äldre- och handikappomsorgen i kommunen. Kommunen riskerar nu avgift på 150 000 kr om inte situationen för områdescheferna förbättras.

Arbetsmiljöverket menar att de berörda cheferna riskerar att bli sjuka av stress, bland annat därför att de inte har fått tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag och därför att de i sin tur inte får tillräcklig handledning.

Arbetsmiljöverket påtalade de här bristerna redan våren 2005 men när verket gjorde en inspektion i Vingåker i höstas hade kommunen fortfarande inte åtgärdat problemen. Nu kräver verket att bristerna ska vara åtgärdade senast i mars nästa år.

Vingåker riskerar sedan tidigare en straffavgift på 100 000 kronor om kommunen inte förbättrar arbetsmiljön för sina sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Bland annat har arbetsmiljöverket tyckt att sjuksköterskorna fått för dålig arbetsledning från de områdeschefer, som verket nu alltså konstaterat saknar resurser för att klara sina chefsjobb.

Per Hagström
per.hagstrom@sr.se