"Unga tycker det är okej att köra fulla"

Fler och fler svenskar blir av med körkortet, och det handlar främst om unga förare, som kört berusade. Under 2005 återkallades nästan 33 000 körkort i landet. Det var en ökning med hela 28 procent på fem år, enligt statistikuppgifter från Vägverket, som Ekot har tagit del av. Bland förare 16 till 24 år var ökningen 38 procent under femårsperioden.

Enligt Lars Nordqvist på trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Sörmland så är orsaken till det här attitydförändringar  hos unga gentemot att köra berusad, allt fler tycker enligt NTF:s attitydundersökningar att det är okej att köra onykter. Nu menar man på NTF i Sörmland att unga måste utbildas i trafiksäkerhet.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se