Reningsverk räddat efter dom

Oxelösunds investering på 40 miljoner kronor i ett nytt reningsverk räddas nu ur ett pinsamt läge sedan kommunen glömt söka miljötillstånd för att ta hand om avloppsslammet från verket.

Slammet är inte rötat och får därför enligt en dom i miljödomstolen inte komposteras på Björshultstippen som det var tänkt. Det innebär att kommunen inte skulle kunna driva sitt nya reningsverk vidare eftersom det inte fanns någonstans att göra av slammet.

Men en dom i miljööverdomstolen räddar nu kommunen som trots att frågan tagits upp först i högsta instans f å r tillstånd att kompostera slammet på Björshult.

Grannar till tippen menar att det är orimligt att frågan bara tas upp i miljööverdomstolen, eftersom domen där inte kan överklagas. Grannarna överväger nu att begära prövningstillstånd i Europadomstolen i Strasbourg.