Vill ha Betyg från sexan

Friskolekoncernen Kunskapsskolan, som har en grundskola i bland annat Nyköping och har ansökt om att få starta en skola i Eskilstuna, vill kunna sätta betyg redan i årskurs sex.

Skolminister Jan Björklund har sagt att regeringen kommer att införa betyg från årskurs sex, men att det kan bli verklighet först om ett par år.

Kunskapsskolan har sökt dispens om att redan nu kunna införa betyg från årskurs sex.