Rekordmånga flyktingar togs emot 2006

Under förra året tog landets kommuner emot rekordmånga flyktingar och Eskilstuna var den kommun i Sörmland, och även en av de i landet, dit flest fick komma, drygt 310 stycken.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ledde till att behovet av introduktionsplatser i kommunerna tredubblades under 2006, skriver Dagens Nyheter. För att motivera kommunerna till flyktingmottagande fanns det förra året ett extra bidrag, per mottagen flykting, utöver grundersättningen.

Men som vi tidigare berättat ökade i fjol inte viljan att ta emot ensamma flyktingbarn, idag väntar mer än 200 ensamma flyktingbarn i Sverige på att få någonstans att bo.