Flygbolag vägrar sluta kollektivavtal

Merparten av dom flygbolag som har persontrafik på Skavsta flygplats i Nyköping saknar helt eller delvis kollektivavtal med sina anställda. Det här är något som oroar handelstjänstemannafacket HTF, som organiserar kabinpersonalen på flygplanen.
Det är hård kritik som HTF nu riktar mot dom flygbolag som inte tecknat kollektivatal med sina anställda. Det handlar inte barar om att konkurrensen snedvrids, tryggheten både för anställda och i förlängningen även för resenärerna riskeras, menar facket. På Skavsta flygplats gäller kritiken förutom Ryan Air lågprisbolaget Goodjet med sin parislinje som idag varken teknat kollektivavtalavtal för sina piloter eller för sin kabinpersonal, och det gäller Tryggflyg med sin Gotlandslinje och sin Polen-linje. Tryggflyg med ett 30-tal anställda saknar kollektivavtal för sin kabinpersonal. Men enligt Hans Backner, flygchef på bolaget så beror detta på man inte hunnit.