Rekordstort flyktingmotagande ifjol

Under förra året tog landets kommuner emot rekordmånga flyktingar. Sammanlagt tog de sörmländska kommunerna emot 680 flyktingar, och Eskilstuna som tog emot 313 personer, var den kommun i Sörmland, och även en av de i landet, dit flest flyktingar fick komma. Bakgrunden är den tillfälliga lagen om asyl. Kommunerna får bidrag från staten för att ta emot flyktingar.