Partistöd kan ha använts felaktigt

Det sätt som Moderaterna och Sverigedemokraterna använder partistödet kan strida mot kommunallagen. För Sverigedemokraterna går 11 miljoner, motsvarande 25 procent av det lokala stödet till riksorganisation, trots att lagen säger att pengarna måste användas till l o k a l t partiarbete.

Från partiavdelningen i Eskilstuna handlar det om ungefär 50 000 kronor, men partiets gruppledare i Eskilstuna, Adam Marttinen, ser det inte som att dom lokala pengarna nu används för att ta partiet in i riksdagen.

Kommunallagen är dock tydlig, pengarna ska användas till lokalt partiarbete, ingenting annat, och det handlar alltså då om vad dom lokala partiavdelningarna får tillbaka från det dom betalar till den centrala partiorganisationen som avgör om partistödet används enligt lagens krav eller inte.

Å Sverigedemokraterna är inte det enda partiet som skickar iväg pengar från det lokala partistödet i möjlig strid med lagen.

Moderaterna har länge skickat 30 procent av sitt partistödet till sitt länsförbund, för Eskilstunas räkning handlar det om 130 000 kronor. 

Även där säger man att pengarna används till utbildning av lokalpolitiker.

Likadant gör moderaterna runt om i länet.

Iha Frykman moderaterna är vice ordförande i Förbundsstyrelsen och oppositionsråd i Eskilstuna.

Hon tycker inte att Sverigedemokraterna har agerat fel, om de förhåller sig på det sätt som de påstår.

Magnus Johansson
magnus.johansson@sr.se