Vinst för Eskilstuna Energi&miljö

Eskilstuna energi&miljö räknar med att göra en vinst i år på lite drygt 65 miljoner kronor. Det är något mer än vad man budgeterat för.
Resultatet framgår av en kvartalsrapport. Eftersom det varit betydligt mildare än normalt hittills i år räknar bolaget med något mindre försäljning av värme vilket minskar intäkterna.