Utredning återupptas efter godsägarkrav

Överåklagaren beslutar nu att en förundersökning mot en flyttfirma i Eskilstuna om misstänkt olovligt förfogande ska återupptas. 

Det var en godsägare i Eskilstuna som polisanmälde flyttfirma, men chefsåklagaren lade ned förundersökningen utan att ha förhört den ene av de utpekade personerna. ’

Dessutom utreddes aldrig vilket avtal som fanns mellan godsägaren och flyttfirman.

Sedan godsägaren begärt att beslutet skulle rivas upp, konstaterar nu överåklagaren att utredningen är otillräcklig och beordrar att förundersökningen ska återupptas.