Muddring i Strängnäs polisanmält

Länsstyrelsen har polisanmält en fastighetsägare och en entreprenör i Strängnäs, för att ha schaktat muddermassor utan tillstånd. Det var en granne till mannen som anmälde muddringen som omfattade ett betydligt större område än fastighetsägaren hade tillstånd för. 

Enligt llänsstyrelsen så har muddringarna skadat både allmänna och enskilda intressen, delvis på grund av muddringen som sådan, men också för att massorna lagts på tidigare orörd sjöbotten.