Kompensation för maxtaxan

Personalkooperativa förskolor i Eskilstuna kommer att få kompensation av kommunen för förlorade intäkter på grund av maxtaxan som infördes vid årskiftet.
De personalkooperativa förskolorna har, i kronor räknat, förlorat mer än de kommunala eftersom den genomsnittliga taxan, innan maxtaxan infördes var betydligt högre i personalkooperativen. I ett förslag till politikerna föreslås ett omställningsbidrag i år på 100 000 kronor och 60 000 kronor nästa år.