Bristande säkerhet i stadshus

Säkerheten i Flens kommunhus är inte tillräckligt bra, anser Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten och därför ska ett nytt system införas, som bland annat innebär att man måste registrera sig när man ska in i kommunhuset. Men det kan bli problem för kommunen att följa grundlagen som säger att medborgare ska kunna vara anonyma om de vill ta del av offentliga handlingar.

– Vi vill fortsätta att ha ett öppet stadshus. Problemet som kan uppstå är att man inte kan vara anonym om man måste anmäla sig i receptionen och registrera sig. Vi måste lösa det, men idag vet jag inte hur.

Det är Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten som slagit fast att säkerheten i stadshuset i Flen måste bli bättre eftersom de menar att det vid en olycka måste ska gå att se exakt hur många personer som finns i huset.

Det är alltså därför som man framöver måste registrera sig., men då kan man samtidigt inte vara anonym vilket grundlagen säger att man ska kunna vara om man som medborgare vill ta del av allmänna (offentliga) handlingar Frågan är hur det blir med tillgängligheten, öppenheten och offentlighetsprincipen i kommunen.

Säkerhetschefen Mikael Brandfors garanterar att kommunen har en lösning på problemet när det nya systemet blir verklighet.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se