Stort underskott i Torshälla

Det går sämre ekonomiskt för den kommunala förvaltningen i Torshälla. En ny delårsprognos visar att undeskottet skenar iväg och hamnar på 2,7 miljoner när året är slut.
Det negativa resultatet beror framförallt på oväntade placeringar inom den sociala sektorn, ökade personalkostnader inom förskolan och ökade kostnader för insatser för stöd och service till handikappade.