Mälardalens högskola fostrar företagare

Andelen studenter som blir egna företagare efter avslutade studier har ökat kraftigt vid Mälardalens högskola efter en satsning på entrepenörsskap. Mälardalens högskola är nu enligt en undersökning från fackförbundet Jusek den högskola i landet som har störst andel utexaminerade som är egenföretagare.

I en jämförelse är sex procent av de utexaminerade vid Mälardalens högskola egenföretagare, mot till exempel en procent vid Göteborgs universitet.